Om Aircombat

Undrar du var Aircombat är för något och varför det är så roligt? Då skall du se den här filmen som spelades in under tävlingen i Linköping sommaren 2023. I den förklarar Stefan B vad Aircombat är för något och varför det är så kul!

Filmen är gjord av fotografen David Brohede och använd med tillåtelse. Besök gärna hans hemsida: www.davidbrohede.se

Aircombat

Aircombat är en tävlingsform inom modellflyget som är tänkt att på ett underhållande sätt för åskådarna och på ett utmanande sätt för piloterna efterlikna luftstriderna som ägde rum under första och andra världskriget. Det finns tre olika tävlingsklasser inom grenen Aircombat. Dessa är WWI, WWII och ELAC.
WWII-klassen som i dagsläget är den populäraste av Aircombat-klasserna grundades år 1996 i Sverige och har sedan dess spritt sig till större delen av Europa. Vartannat år arrangeras VM i Aircombat, vilket benämns som WASG, vilket står för ”World Aircombat Scale Games”. På varje WASG gör piloterna upp om titeln som världsmästare i både WWI och WWII. I Sverige tävlar piloterna i Svenska Cupen i Aircombat och det hålls också ett Svenskt Mästerskap varje år.

WW1-klassen

WWI – modellerna är i skala 1:8 och skall efterlikna en förebild från första världskriget. I denna klass utdelas också skalapoäng.

WW2-klassen

WWII – klassen är den populäraste av de olika klasserna. Modellerna är i skala 1:12 och skall efterlikna en förebild från andra världskriget.

ELAC-klassen

ELAC står för Electric Aircombat. Modellerna är aningen mindre än WWII-modellerna och har en toppfart på omkring 80 km/h.

För att kunna vara med att tävla krävs medlemskap i Sveriges Modellflygförbund SMFF, en tävlingslicens från SMFF och ett drönarkort/operatörsid från Transportstyrelsen.