Regler

De olika klasserna inom Aircombat har olika regler. Dessa uppdateras varje år genom en demokratiskt process. Det finns dels regler för tävlingar i Svenska Cupen och dels Internationella regler. De internationella reglerna används vid internationella tävlingar som anordnas i Sverige, till exempel Europacup-tävlingar. Du hittar de aktuella versionerna av reglerna för de olika klasserna här nedan.

Svenska regler för WW1-klassen

Svenska regler för WW2-klassen

Internationella regler för WW2-klassen

Svenska regler för ELAC-klassen

Regemente

För att kunna vara med att tävla krävs även ett medlemskap i Sveriges Modellflygförbund SMFF, en tävlingslicens från SMFF och ett drönarkort/operatörsid från Transportstyrelsen.

Protokoll

Protokoll för de olika tävlingsklasserna. Tävlingsledningen ansvarar för att protokoll finns på tävlingen.

Protokoll för ELAC

Protokoll för WW2